visit: royalasiaticsociety.org

[RAS Maxwell Malay 044] Undang-undang keturunan daripada Minangkabau


C19th?
196 p.

A: pp. 1-137. Undang-undang keturunan daripada Minangkabau, turun ke negeri Perak, dibawa oleh Raja bernama Sultan Ahmad Tajuddin Shah yang mula-mula menjadi raja didalam negeri Perak B: pp. 138-161. A genealogical account and lists of the kings of Perak. C: pp. 163-171. Another genealogical account relating to the kings of Perak. D: pp. 173-187. A short genealogical account of the Sultans of Istanbul (Rum). E: pp. 189-196. List of Perak toponyms. Inside cover signature of W.E. Maxwell. Maxwell bequest, 1898. See M.C. Ricklefs and P. Voorhoeve, Indonesian manuscripts in Great Britain (1977), p. 147. Digitization sponsored by the National Archives of Malaysia.