visit: royalasiaticsociety.org

[RAS Raffles Malay 24] Salasilah Raja-raja di Tana Jawa. Vol. 2


Salasilah Raja-raja di Tana Jawa
(Vol.2 RAS Raffles Malay 24)
See Indonesian manuscripts in Great Britain (2014), p. 135.
Produced: 1830
Language: Malay
Document Size: 32 x 20.5 cm